Enneagram

Enneagram

Test Enneagramového typu

Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou či jdeš cestou sebepoznání, měníš se. Směřuj proto své odpovědi do doby před vědomou přeměnou či počátkem osobních změn. Enneagramové typy jsou nejvýráznější v době puberty a dospívání.
Pokud u některého typu (čísla) vyjde více než 5 bodů, je poměrně pravděpodobné, že v této oblasti se pohybuješ.

Otázky Souhlas
1. Přijímáš změny ve svém životě s velkou nechutí?
2. Očekávali tví rodiče, že budeš v životě lepší než druzí a výrazně tě k tomu vedli?
3. Je obvyklé, že toužíš po tom, co obvykle nemáš?
4. Myslíš si, že život nemá hranice?
5. Hledáš či potřebuješ něco nebo někoho, kdo dá Tvému životu "smysl a barvy"?
6. Když se objeví v Tvém okolí problém, šel byl od toho nejradši daleko a pryč?
7. Byly v dětství často opomíjeny tvé potřeby? Nebyly brány v potaz?
8. Stávalo se v dětství, že jeden z Tvých rodičů po tobě vyžadoval zodpovědnost a slabost nepřijímal?
9. Umíš pracovat v prostředí, kde je hodně stresu?
10. Jsi člověk, který je dynamický, odvážný a akční v jakékoli činnosti?
11. Stalo se ti v dětství, že jsi prožil situaci, kdy ses hodně něčeho bál nebo byla spjata se silným strachem?
12. Myslíš, si že máš v sobě aspekt "věčného dítěte" či pozitivního člověka?
13. Častěji analyzuješ intelektuálně, než konáš nějakou akci?
14. Směřuješ svou pozornost častěji na možnost vlastního ohrožení, než na možnost využít nějakou šanci?
15. Je pro Tebe těžké obhájit před druhými svůj názor?
16. Máš tendence se ve skupině chovat upřímně a rád přispíváš k tvorbě dobré atmosféry?
17. Sleduješ nové trendy?
18. Stává se, že míváš nestandardní postoje a myšlenky, které vybočují z davu?
19. Jsi velmi zodpovědná osoba?
20. Baví tě řešit záhady, spojitosti mezi systémy a analýzy?
21. Upřednostňuješ v životě i v práci systematičnost a soulad?
22. Máš občas potíže oslovovat lidi a navazovat s nimi blízké kontakty?
23. Jsou zbytečné věci pro tebe nepostradatelné? Těžko se s nimi loučíš?
24. Stává se ti, že reaguješ živě, když druhý člověk potřebuje pomoc?
25. Je pro tebe důležitá vnitřní harmonie a klid?
26. Izoluješ se rád od celého světa?
27. Máš talent ukrývat své emoce před druhými?
28. Stává se Ti, že tě druzí lidé považují za mírumilovného člověka, ale Ty se tak necítíš?
29. Odkládáš potěšení, zábavu a radost, až bude práce skončena a vše hotovo?
30. Vážíš si lidí opravdových a silných?
31. Považují Tě druzí za vnímavou a pečující osobu s citlivou povahou?
32. Myslíš si, že intelekt a logika jsou důležitější než přebujelé emoce?
33. Dělá Ti radost pomáhat druhým lidem?
34. Utíkal jsi v dětství nebo v dospělosti do bezpečného světa fantazie a snů?
35. Když dojde někde ke konfliktu, raději odejdeš?
36. Když nevidíš cíle svého snažení, ztrácíš zájem a nadšení?
37. Máš tendence neustále si dělat nějaké poznámky?
38. Stává se Ti, že jsi schopen vidět zároveň 'pro' i 'proti' nějaké věci či situace?
39. Máš rád pocit soupeření?
40. Míváš aktivní a tvořivé chvíle a pak propady do nicotnosti?
41. Dává ti energii stavět se za někoho či prostě hájit pravdu či spravedlnost?
42. Stává se ti, že máš přirozenou autoritu u lidí? Máš nadání vést je?
43. Máš často prostě jasno v tom co je 'dobré' nebo 'zlé'?
44. Stává se Ti, že Ti do života vstupují lidé co potřebují nějak pomoci?
45. Myslíš si, že většině lidí chybí logické myšlení?
46. O životě a práci přemýšlíš jako o povinnosti a odpovědnosti?
47. Je pro Tebe v životě důležitá spravedlnost?
48. Vnímáš někdy svět jako ohrožující prostředí?
49. Stává se ti, že se vnímáš jasněji skrze vzhled, způsob chování a konání nějakých činností?
50. Máš talent pro analytické myšlení a předvídavost?
51. Myslí si někdy o Tobě lidé, že jsi perfekcionista?
52. Vyhovují ti přirozené autority mezi lidmi nebo v nějaké organizaci?
53. Baví tě pocit rivality?
54. Jsi člověk, který dá svůj poslední halíř, aby druhému pomohl?
55. Myslíš si, že člověk se v životě má prostě radovat a prožívat štěstí?
56. Býváš k sobě často hodně kritický?
57. Dokáže Tě naštvat či zranit, když někdo odmítne tvou pomoc?
58. Cítíš někdy touhu po nezvyklých či radostných prožitcích?
59. Máš potřeby nejdříve důkladně zanalyzovat své rozhodnutí, než je provedeš?
60. Míváš silnou intuici a lidem jen tak nedůvěřuješ?
61. Snadno se rozhoduješ a větší stres Ti až tak nevadí?
62. Dokážeš se rychle přizpůsobit nové situaci a výzvě?
63. Zastaneš se člověka, na kterém je páchána křivda?
64. Přitahují tě nedostupní lidé?
65. Jsi skeptik?
66. Je pro tebe důležité, aby tvá práce byla tvůrčí?
67. Je na Tebe spolehnutí v těžkých časech?
68. Skutečný úspěch je pro Tebe pocit, že jsi lepší než druzí?
69. Stává se ti, že nejsi spokojen s výsledkem své práce?
70. Přitahují Tě excentričtí a tvořiví lidé?
71. Jsi pracovitý člověk?
72. Vidíš spíš šance, než ohrožení?
73. Je pro Tebe důležité být osobou s individualitou?
74. Máš rád obyčejný, nenápadný a skromný život?
75. Trpělivě vymýšlíš nové teorie?
76. Jsi více nadšeným člověkem, než druzí? Máš mnoho entuziasmu?
77. Je pro Tebe důležitý pocit bezpečí?
78. Stávalo se Ti v dětství, že ses musel hodně snažit o získání lásky svých rodičů či rodiče?
79. Získávat informace, mít přehled je pro Tebe velmi důležité?
80. Analytická činnost či práce Ti nevyhovuje nebo tě rozčiluje?
81. Jsi člověk, který se často obětuje, když je to potřeba?
82. Byl jsi v dětství hodné a zodpovědné dítě?
83. S kamarády či ve společnosti jsi často optimistou a pohodářem?
84. Jsi velmi loajální vůči druhým lidem?
85. Vyjadřuješ často své názory přímo bez ohledu na své okolí?
86. Myslíš si, že emoce a pocity jsou důležité pro poznání sebe a druhých lidí?
87. Míváš velkou potřebu získávat dobré výsledky své práce?
88. Sdílíš názor, že znalosti jsou důležité pro život a vývoj člověka?
89. Stává se ti, že necháváš rozhodnutí nebo stanovisko, až na poslední chvíli nebo tak dlouho až se problém vyřeší sám?
90. Míváš pocit, že tvé potřeby jsou méně důležité než potřeby druhých?